Octo Finissimo Tourbillon Skeleton

Tourbillon and Escapement Watch Prize 2017

Octo Finissimo Tourbillon Skeleton

Tourbillon and Escapement Watch Prize 2017

Tourbillon and Escapement Watch Prize 2017