Tourbillon and Escapement Watch Prize 2017

Bvlgari, Octo Finissimo Tourbillon Skeleton