Sports Watch Prize 2018

Seiko, Seiko Prospex 1968 Diver's Re-creation