“Petite Aiguille” Prize 2014

Seiko, Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT