Chronometry Prize 2022

Grand Seiko, Kodo Constant-force Tourbillon